معنی و ترجمه کلمه oil cake به فارسی oil cake یعنی چه

oil cake


کنجيده ،کنجاره ،سلف بذرک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها