معنی و ترجمه کلمه oil circulating lubrication به فارسی oil circulating lubrication یعنی چه

oil circulating lubrication


علوم مهندسى : روغنکارى نوع گردشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها