معنی و ترجمه کلمه oil circulation به فارسی oil circulation یعنی چه

oil circulation


علوم مهندسى : مدار يا مسير بسته گردش روغن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها