معنی و ترجمه کلمه oil color به فارسی oil color یعنی چه

oil color


رنگ روغنى ،روغن مخصوص نقاشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها