معنی و ترجمه کلمه oil dent به فارسی oil dent یعنی چه

oil dent


علوم نظامى : شيار ورود روغن يا سوراخ عبور روغن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها