معنی و ترجمه کلمه oil drive unit به فارسی oil drive unit یعنی چه

oil drive unit


گيربکس روغنى
علوم مهندسى : گيربکس هيدروليکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها