معنی و ترجمه کلمه oil firing به فارسی oil firing یعنی چه

oil firing


علوم مهندسى : سوخت روغنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها