معنی و ترجمه کلمه oil flat به فارسی oil flat یعنی چه

oil flat


دوبه نفت کش
علوم نظامى : شناوه نفت کش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها