معنی و ترجمه کلمه oil level gage به فارسی oil level gage یعنی چه

oil level gage


علوم مهندسى : دستگاه نشاندهنده سطح روغن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها