معنی و ترجمه کلمه oil of vitriol به فارسی oil of vitriol یعنی چه

oil of vitriol


عرق گوگرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها