معنی و ترجمه کلمه oil paint به فارسی oil paint یعنی چه

oil paint


رنگ روغنى
عمران : رنگ روغن
معمارى : رنگ روغن
شيمى : رنگ روغنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها