معنی و ترجمه کلمه oil pressure switch به فارسی oil pressure switch یعنی چه

oil pressure switch


علوم مهندسى : کليد فشار روغن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها