معنی و ترجمه کلمه oil pressure به فارسی oil pressure یعنی چه

oil pressure


فشارسنج روغن
علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى فشار روغن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها