معنی و ترجمه کلمه oil reclamation equipment به فارسی oil reclamation equipment یعنی چه

oil reclamation equipment


علوم مهندسى : تجهيزات احيا روغن

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها