معنی و ترجمه کلمه oil refinery به فارسی oil refinery یعنی چه

oil refinery


علوم مهندسى : پالايشگاه نفت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها