معنی و ترجمه کلمه oil rich countries به فارسی oil rich countries یعنی چه

oil rich countries


بازرگانى : کشورهاى ثروتمند توليد کننده نفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها