معنی و ترجمه کلمه oil sludge به فارسی oil sludge یعنی چه

oil sludge


علوم مهندسى : رسوب روغن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها