معنی و ترجمه کلمه oil-field به فارسی oil-field یعنی چه

oil-field


زمين نفت خيز

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها