معنی و ترجمه کلمه oil-filled cable به فارسی oil-filled cable یعنی چه

oil-filled cable


علوم مهندسى : کابل روغنى الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها