معنی و ترجمه کلمه oil-retaining ring به فارسی oil-retaining ring یعنی چه

oil-retaining ring


علوم مهندسى : رينگ روغن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها