معنی و ترجمه کلمه oil به فارسی oil یعنی چه

oil


روغنکارى کردن ،چربى ،مرهم ،نفت ،مواد نفتى ،نقاشى با رنگ روغنى ،روغن زدن به ،روغن کارى کردن ،روغن ساختن
علوم مهندسى : روغن
عمران : نفت
معمارى : نفت
شيمى : روغن
بازرگانى : نفت
علوم نظامى : روغ ن زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها