معنی و ترجمه کلمه okay به فارسی okay یعنی چه

okay


)ok(صحيح است ،بسيار خوب ،تصويب کردن ،موافقت کردن ،اجازه ،تصويب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها