معنی و ترجمه کلمه okra به فارسی okra یعنی چه

okra


( )okro(گ.ش ).باميه ،باميا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها