معنی و ترجمه کلمه okro به فارسی okro یعنی چه

okro


( )okra(گ.ش ).باميه ،باميا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها