معنی و ترجمه کلمه okuns law به فارسی okuns law یعنی چه

okuns law


قانون اوکان
بازرگانى : براساس اين قانون رابطه نزديکى بين تغييرات نرخ بيکارى و افزايش توليد واقعى وجود دارد . اوکان نشان ميدهد که در امريکا براى کاهش 1 درصد نرخ بيکارى توليد واقعى بايد معادل 3 درصدافزايش يابد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها