معنی و ترجمه کلمه old age به فارسی old age یعنی چه

old age


پيرى ،سالخوردگى
روانشناسى : پيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها