معنی و ترجمه کلمه old womanish or manly به فارسی old womanish or manly یعنی چه

old womanish or manly


پيرزن صفت ،پير زنانه ،ترسو،دادو بيداد کن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها