معنی و ترجمه کلمه old به فارسی old یعنی چه

old


سالخورده ،کهن سال ،مسن ،فرسوده ،ديرينه ،قديمى ،کهنه کار،پيرانه ،کهنه ،گذشته ،سابقى ،باستا نى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها