معنی و ترجمه کلمه olericulture به فارسی olericulture یعنی چه

olericulture


سبزيکارى ،سبزى فروشى ،فراوردن و نگاهدارى سبزيجات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها