معنی و ترجمه کلمه olfactie به فارسی olfactie یعنی چه

olfactie


بويه( واحد شدت بو)
روانشناسى : بويه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها