معنی و ترجمه کلمه oligocythaemia به فارسی oligocythaemia یعنی چه

oligocythaemia


کمرنگى خون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها