معنی و ترجمه کلمه oligopoly به فارسی oligopoly یعنی چه

oligopoly


انحصار فروش ،انحصار چند جانبه فروش ،(دربازرگانى )توليد کالا توسط افراد يا شرکتهاى معدودى
بازرگانى : انحصار چند جانبه ،انحصار چند قطبى فروش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها