معنی و ترجمه کلمه olympus به فارسی olympus یعنی چه

olympus


کوه المپ در مقدونيه ،اسمان ،بهشت
نجوم : اليمپوس

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها