معنی و ترجمه کلمه ominous به فارسی ominous یعنی چه

ominous


بدشگون ،ناميمون ،شوم ،بديمن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها