معنی و ترجمه کلمه omission training به فارسی omission training یعنی چه

omission training


روانشناسى : حذف اموزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها