معنی و ترجمه کلمه omnibus headlamp به فارسی omnibus headlamp یعنی چه

omnibus headlamp


علوم مهندسى : نورافکن مينى بوس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها