معنی و ترجمه کلمه on a war footing به فارسی on a war footing یعنی چه

on a war footing


مجهز واماده جنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها