معنی و ترجمه کلمه on all hands به فارسی on all hands یعنی چه

on all hands


ازهرسو،بهرطرف ،ازهمه طرف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها