معنی و ترجمه کلمه on duty به فارسی on duty یعنی چه

on duty


سر خدمت
علوم نظامى : درحين خدمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها