معنی و ترجمه کلمه on the bow به فارسی on the bow یعنی چه

on the bow


در جهت سينه کشتى
علوم نظامى : در جهت سينه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها