معنی و ترجمه کلمه on the spur of the moment به فارسی on the spur of the moment یعنی چه

on the spur of the moment


باقتضاى وقت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها