معنی و ترجمه کلمه once famous belief به فارسی once famous belief یعنی چه

once famous belief


عقيده اى که يک وقت متداول بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها