معنی و ترجمه کلمه once for all به فارسی once for all یعنی چه

once for all


بطور قطعى يا اول و اخر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها