معنی و ترجمه کلمه once به فارسی once یعنی چه

once


يکمرتبه ،يکبار ديگر،فقط يکبار،يکوقتى ،سابقا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها