معنی و ترجمه کلمه one of the two major sects among muslims به فارسی one of the two major sects among muslims یعنی چه

one of the two major sects among muslims


سنى
قانون ـ فقه : مذهب اهل تسنن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها