معنی و ترجمه کلمه one or other of you lies به فارسی one or other of you lies یعنی چه

one or other of you lies


يکى از شما دو تن دروغ مى گويد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها