معنی و ترجمه کلمه one should not drop the pilot به فارسی one should not drop the pilot یعنی چه

one should not drop the pilot


شخص نبايد رايزنى راکه بدواطمينان پيدا کرده است رها کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها