معنی و ترجمه کلمه one sidely به فارسی one sidely یعنی چه

one sidely


بطور يک طرفه ،مغرضانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها