معنی و ترجمه کلمه one-component system به فارسی one-component system یعنی چه

one-component system


شيمى : سيستم يک جزيى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها