معنی و ترجمه کلمه one-on-one به فارسی one-on-one یعنی چه

one-on-one


تک به تک ،دفاع يارگرى
ورزش : دفاع تک به تک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها